VOIMALAITOKSET

 

Refinec on kokenut energianteollisuuden laitosten tarpeisiin tulevien rakenteiden valmistaja. Otamme prosessien ja materiaalien vaatimukset ja ominaisuudet huomioon sekä suunnittelussa että valmistuksessa.

Toimitamme mm. lämmönsiirtimiä ja paineastioita energiateollisuuden prosessien kaikkiin vaatimuksiin ja tarpeisiin.

Olemme mukana energiateollisuuden kehityshankkeissa, joista esimerkkinä mainittakoon pienydinvoimalaprojekti SMR, missä olemme valmistaneet Lappeenrannan teknillisen yliopiston ydinvoimalaboratorion koereaktorin.

Muutamia esimerkkejä valmistusmateriaaleista, joiden käytöstä meillä on vankka osaaminen:

–     hiiliteräkset
–    ruostumattomat teräkset
–     kuumalujateräkset
–     titaani
–     kupariseokset

Materiaalivalintojen lisäksi myös valmistus ja käytettävä hitsausmenetelmä ovat ratkaisevia huippulaadun varmistamiseksi.

Valmistuksessa investoimme jatkuvasti nykyaikaisiin valmistusmenetelmiin saavuttaaksemme korkeimman mahdollisen laadun yhdistettynä tehokkaaseen tuotantoon. Tästä esimerkkeinä ovat jo käytössä oleva orbitaalihitsausjärjestelmämme ja pian käyttöön tuleva, Suomen ensimmäinen automaattinen hybridihitsausasemamme.

Refinec toimittaa toiveittenne mukaan myös vaativimmat kohteet, esimerkiksi

– lauhduttimet
– lämmönsiirtimet
– esilämmittimet
– syöttövesi- ja muut säiliöt

Refinecillä käyttää hyväksyttyjä hitsausmenetelmiä mitä erilaisimmille materiaaleille ja prosessivaatimuksille. Suunnittelussa käytämme vibraatioanalyysiä laitteistojen värähtelyjen matemaattiseen mallinnukseen ja FEM-menetelmää (Finite Elemet Method) lujuuslaskentaan.

Toimitusprojektimme ovat tarkasti dokumentoituja, ja kiinnitämme erityisesti huomiota aikataulujen pitävyyteen ja asiakkaan pitämiseen tietoisena projektin etenemisestä.

 

Refinec Oy
Savenvalajantie 10, 53500 Lappeenranta
Suomi Finland
info(at)refinec.fi
+358 10 504 4360