IOT RATKAISUT LÄMMÖNSIIRTIMIEN KUNNONSEURANTAAN

 

 

Refinec Oy:n tuotekehitysprojekti on liittänyt lämmönsiirtimet IOT-maailmaan.

Uuden ratkaisun avulla tarjoamme asiakkaalle tietoa ja analyysejä lämmönsiirrinten toiminnasta ja likaantumisesta.

Nyt prosessikriittistä laitetta voidaan valvoa älypuhelimen tai tietokoneen avulla yksinkertaisella käyttöliittymällä.

Tämän lisäksi Refinec tarjoaa asiakkailleen analyysipalveluita, raportteja ja automaattisia hälytyksiä, mikäli ennalta määritetyt raja-arvot ylittyvät.

 

 • 24/7 automaattinen valvonta.
 • Reaaliaikaiset ja automaattiset hälytykset ennalta määritetyille tahoille.
 • Raportit ja analyysit voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeen mukaan.
 • Päätökset voidaan tehdä mitatun tiedon perusteella.
 • Vähentää kunnossapidon ja valvonnan työtaakkaa, ja mahdollistaa ennakoivat toimenpiteet, joilla minimoidaan tuotantotappiot.
 • Oikein ja hyvällä hyötysuhteella toimiva prosessi tuottaa suoraa säästöä.
 • Järjestelmän valvontaan voidaan valita eri prosessiarvoja mittaavat anturit asiakkaan tarpeiden mukaan.
 • Tarkastelujakso ja parametrit raporteissa, hälytyksissä ja mittauksissa konfiguroitavissa etänäkin.
 • Poikkeamien ajankohdat mitatuissa prosessiarvoissa voidaan paikantaa.
 • Lisää prosessin hallintaa, ja ennakoivan kunnossapidon työt helpottuvat.
 • Ajoissa ja automatisoidusti havaitut viat eivät pääse kertautumaan, tai aiheuttamaan suurempia piileviä vahinkoja.

Refinec Oy
Savenvalajantie 10, 53500 Lappeenranta
Suomi Finland
info(at)refinec.fi
+358 10 504 4360