PAINESÄILIÖT

 

Refinec valmistaa ja suunnittelee painesäiliöt ja painelaitteet SFS-EN 13445 painesäiliöstandardin mukaisesti asiakkaan tarpeisiin sovitettuina erilaisille kaasuille ja nesteille.

Refinecin asiantuntijat tuntevat painelaitelain, direktiivit ja erilaiset asetukset ja vaatimukset. Hyvin suunniteltu ja laadukkaasti valmistettu painelaite on turvallinen, kestävä ja luotettava.

Toimitamme myös paineilmasäiliöistä vakiomallisia ratkaisuja.

Refinec Oy
Savenvalajantie 10, 53500 Lappeenranta
Suomi Finland
info(at)refinec.fi
+358 10 504 4360