PUTKILÄMMÖNSIIRTIMET

 

Putkilämmönsiirtimien valmistus on Refinecin erityinen osaamisalue.  Refinecin osaaminen takaa toimivat lämmönsiirrinratkaisut myös vaativiin tai jopa erikoisiin käyttökohteisiin.

Suoritamme itse lämmönsiirtimen suunnittelun, laskennan ja lämpötekniset mitoitukset asiakkaan vaatimusten mukaisesti. Suoritamme asiakkaan puolesta kaikki tarkastukset ja testaukset. Valmistamme lämmönsiirtimen kulloinkin sopivimmista materiaaleista. Korkean laadun takeena on osaltaan uudenaikainen ja tehokas tuotantomme. Tästä esimerkkinä on puoliautomaattinen TIG-orbitaalihitsaus, joka mahdollistaa putkiryhmän nopean, tehokkaan ja tasalaatuisen valmistuksen. Henkilöstömme on osaavaa, kokenutta ja sitoutunutta korkeisiin laatuvaatimuksiimme.

Refinecin projektitoimituksissa painotetaan täsmällisyyttä, projektin huolellista dokumentointia ja asiakkaan pitämistä tietoisena projektin etenemisestä.

Refinec tarjoaa asennus-, kunnossapito-, korjaus- ja muutostyöpalvelut lämmönsiirtimen koko elinkaaren ajalle. Tarjoamme myös laajempia rebuild-ratkaisuja, joissa uusitaan käytössä oleviin putkilämmönvaihtimiin laajoja kokonaisuuksia kuten putkiryhmiä tai runkoja.

Suunnittelussa ja valmistuksessa noudatetaan TEMA (Tubular Exchanger Manufacturers Association) standardin vaatimuksia.

 

Lämmönvaihtimet kaasuille ja nesteille: kaukolämmönvaihtimet, lämmittimet, jäähdyttimet, lauhduttimet, kiehuttimet ja höyrystimet, höyrylämmittimet

– U putkiset
– Kiinteävaippaiset
– Uivapäätyiset
– Erikoissovellukset

Refinec Oy
Savenvalajantie 10, 53500 Lappeenranta
Suomi Finland
info(at)refinec.fi
+358 10 504 4360