INNOVAATIOT

Olemme kehittäneet tiloihimme oman testilaboratorion, jonka avulla pääsemme testaamaan ja tuotekehittämään pienempien lämmösiirtimien suorituskykyä ja optimoimaan niiden toiminnan – emme jätä tuotteidemme suorituskykyä vain arvioiden tai taulukoiden varaan!

Meillä on tiloissamme mahdollisesti Suomen ainoa ISO automaattinen SAW/MIG-MAG-Jauhekaari -hybridihitsausasema, jonka avulla isompien ja haastavampien projektien toteutus sujuu helposti.

Olemme mukana lupaavissa tulevaisuuden innovaatioprojekteissa, katso alta lisää.

 

 PIENYDINVOIMALAT

Refinec on valittu mukaan pienydinvoimalahanke EcoSMR:ään jota toteutamme yhdessä LUT:n, VTT:n, Fortumin ja muiden kumppaniemme kanssa.

Olemme myös rakentaneet koereaktorin LUT:n ydinvoimalaboratorioon, missä reaktori on koekäytössä – tosin ei vielä ydinvoimalla.

Refinec – mukana kehityksen aallonharjalla.

Pien- eli SMR-voimaloiden teho on kymmenistä muutamaan sataan megawattia. Pienreaktori voi toimia yksistään, tai niitä voi koota useampia yhteen. Ne voivat tuottaa sähköä tai lämpöä tai molempia.

Lappeenrannan–Lahden teknillisessä yliopistossa haetaan uudenlaista ratkaisua lämmityksen hiilidioksidipäästöihin kehittämällä pienydinvoimalaa, joka tuottaa kaukolämpöä. Pienimmillään kaukolämpöreaktorin teho tulisi olemaan 20–30 megawattia; muutamalla tällaisella yksiköllä voisi kattaa keskisuuren kaupungin kaukolämmön tarpeen.

HIILINEUTRAALIT POLTTOAINEET

Fossiilisten polttoaineiden ja öljypohjaisten tuotteiden korvaaminen uusiutuvilla on ihmiskunnan suurimpia haasteita.

Uusia hiilivapaita ratkaisuja tarvitaan kaikilla yhteiskunnan sektoreilla – teollisuudessa, maataloudessa ja liikenteessä.

Yksi avainteknologia, joka voi auttaa ratkaisemaan muun muassa teollisuuden ja liikenteen isot hiilidioksidiongelmat on niin kutsuttu power-to-x-teknologia, lyhyemmin P2X. Sen perusidea on muuttaa sähköä toiseen energiamuotoon – ja tarvittaessa takaisin sähköksi.

Refinec on mukana P2X -tutkimushankkeessa, kumppaneitamme ovat mm. ST1, Wärtsilä ja LUT.

Hankkeen tavoitteena on rakentaa 20 MW suuruinen elektrolyysilaitteisto, joka alkaa tuottaa vihreää vetyä tuuli-, aurinko-, vesivoimalla tai biomassan avulla tuotetulla sähköllä.

Tulevaisuus alkaa nyt.

HANKKEET

Kehitysprojekti uuden tuotantolinjan käynnistäminen. (A90360)

Aikataulu: 21.3.2022 – 31.3.2023

Hanketta on osarahoitettu Euroopan aluekehitysrahastosta. Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027. EURA 2021

 PIENYDINVOIMALAT

Refinec Oy
Savenvalajantie 10, 53500 Lappeenranta
Suomi Finland
info(at)refinec.fi
+358 10 504 4360