Innovaatiot

Vahvasti mukana kestävän tulevaisuuden luomisessa

Olemme vahvasti mukana vihreässä siirtymässä ja tulevaisuuden innovaatioprojekteissa. Teemme yhteistyötä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Olemme olleet mukana mm. vihreän vedyn ja modulaaristen pienydinvoimaloiden (SMR) kehityshankkeissa.

Tiloissamme on oma testilaboratorio, jonka avulla pääsemme testaamaan ja kehittämään lämmönsiirtimien suorituskykyä ja optimoimaan niiden toimintaa.

Pienydinvoimalat

Pienet modulaariset ydinvoimalat (Small Modular Reactor, SMR) ovat sarjavalmisteisia, tavallisia ydinvoimalaitoksia pienikokoisia laitoksia, joiden teho on kymmenistä megawateista muutamaan sataan megawattiin. Pienreaktori voi toimia yksinään tai niitä voi koota useampia yhteen. Ne voivat tuottaa sähköä tai lämpöä tai molempia.

Refinec on rakentanut LUT-yliopiston ydinvoimatekniikan laboratorioon sähkölämmitteisen SMR-koelaitteiston, jolla on tarkoitus tutkia pienydinreaktorin toimintaa. Toimituslaajuuteen kuului itse reaktorin lujuuslaskenta, valmistustekninen suunnittelu sekä itse laitteen valmistus. Reaktorin lisäksi Refinec toimitti kokonaisuuteen liittyviä säiliöitä ja putkisto-osia.

Olemme osa suomalaista EcoSMR-hubia, jossa ydinenergia-alan huippuosaajat ovat tuotu yhteen ratkaisemaan SMR:iin liittyviä ajankohtaisia haasteita. EcoSMR-Hub on jatkumoa Business Finlandin rahoittamalle co-innovation projektille, jossa Refinecillä oli oma kehityshankkeensa. Refinecin kehityshankkeeseen kuului tuotannon tehokkuuden ja laadun parantaminen hyödyntämällä uusimpia tuotantoteknologioita. EcoSMR:ään kuuluu Refinecin lisäksi mm. TVO, Fortum ja LUT-yliopisto. Ryhmän koordinoinnista vastaa VTT. Refinec on lisäksi myös jäsenenä suomalaisessa ydinvoima-alan yhdistyksessä Finnuclearissa.

Hiilineutraalit polttoaineet

Fossiilisten polttoaineiden ja öljypohjaisten tuotteiden korvaaminen uusiutuvalla energialla on ihmiskunnan suurimpia haasteita.

Uusia hiilivapaita ratkaisuja tarvitaan kaikilla yhteiskunnan sektoreille, kuten teollisuudessa, maataloudessa ja liikenteessä.

Yksi avainteknologia, joka voi auttaa ratkaisemaan muun muassa teollisuuden ja liikenteen isot hiilidioksidiongelmat, on niin kutsuttu power-to-x-teknologia, lyhemmin P2X. Sen perusidea on muuttaa sähköä toiseen energiamuotoon ja tarvittaessa takaisin sähköön.

Olemme olleet mukana P2X-tutkimushankkeessa. Tutkimuksen tavoitteena oli tehdä kannattavuusselvitys teollisen kokoluokan P2X-pilottilaitoksesta. Laitos tuottaisi hiilineutraaleja polttoaineita lähialueen tuotantolaitosten päästöistä ja ylijäämävedystä.

Tulevaisuus alkaa nyt. Ja me haluamme tehdä siitä kestävän.

Pyydä tarjous

Ota yhteyttä

  Mistä tuotteesta olet kiinnostunut?

  Savenvalajantie 10
  53500 Lappeenranta
  Suomi Finland

  info(at)refinec.fi
  +358 10 504 4360