Laatu, ympäristö ja turvallisuus

Laatu on meille toimintatapa tehdä asiat kerralla valmiiksi

Laatu, ympäristö ja turvallisuus

Refinecin laadunhallintajärjestelmä on sertifioitu ISO 9001 ja ISO 3834-2 -standardien mukaisesti. Toiminnan laadun takaa sitoutunut ja osaava henkilöstö sekä huolella määritetyt toimintatavat ja prosessit.

Hitsauksen laadusta vastaa IWE-koulutuksen saanut hitsauskoordinoija. Hitsareilla sekä hitsausoperaattoreille on ISO 9606 sekä ISO 14732 mukaiset PED-pätevyystodistukset, joita pidetään yllä ja täydennetään tarvittaessa lisäkoulutuksilla.

Ympäristö

Refinec haluaa osallistua kansallisiin ympäristötavoitteisiin ja on sitoutunut ISO 14001 sertifioidun ympäristöjärjestelmänsä myötä tekemään oman osansa ympäristön suojelemiseksi.

Turvallisuus

Tavoitteemme on vahva ja luonteva turvallisuuskulttuuri sekä nolla tapaturmaa. Toiminnan turvallisuuden takaavat hyvin koulutettu henkilöstö, turvalliset ja säännöllisin väliajoin huolletut laitteet sekä avoin turvallisuusilmapiiri.

Tuotteidemme turvallisuuden takaavat mm. oma kokenut suunnitteluhenkilöstö, menetelmäkokeilla hyväksytyt hitsausohjeet, pätevöitetyt hitsaajat ja operaattorit sekä panostus tuotannon aikaiseen laadunvarmistukseen.

Laatu- ja ympäristöpolitiikka

Refinecin johto on sitoutunut ja vastuussa laadun- ja ympäristöhallintajärjestelmän toteuttamisesta ja ylläpidosta asiakastyytyväisyyden, työntekijöiden osallistumisen ja jatkuvan kehittymisen varmistamiseksi ottaen huomioon toiminnan ympäristövaikutukset samalla tukien yhtiön strategiaa ja liiketoimintasuunnitelmaa.

Politiikkamme mukaisesti pidämme tärkeänä sitä, että toimimme riippumattomasti, luottamuksellisesti ja rehellisten periaatteiden mukaisesti eri sidosryhmiämme kunnioittaen sekä kannamme yhteiskunnallisen vastuumme noudattaen kansallista lainsäädäntöä ja asetettuja direktiivejä sekä muita vaatimuksia, jotka liittyvät toimintaamme.

Sitoudumme laatutavoitteisiin sekä esitämme jatkuvaa parantamista ja tavoitteiden asettamista standardien ISO 9001 sekä ISO 14001 mukaisesti:

 • Koko henkilöstö on saanut koulutuksen ja sisäistänyt Refinecin laatupolitiikan ja laadun varmistavat toimintatavat.
 • Toimitamme ajallaan laadukkaita ja asiakkaidemme odotukset täyttäviä tuotteita ja palveluita.
 • Ymmärrämme asiakkaidemme odotukset ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme asiakastyytyväisyyden parantamiseksi.
 • Johto on sitoutunut laatujärjestelmän toiminnan seurantaan ja mittaamiseen sekä sen jatkuvaan parantamiseen.
 • Työntekijät ovat motivoituneita ja ammattitaitoisia, mikä tuottaa arvoa asiakkaillemme ja liiketoiminnallemme.
 • Kehitämme toimintojamme jatkuvasti ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasioissa.

Sertifikaatit

 

Kohteen FI-ISO-9001-ISO-3834-2-ISO-14001 kansikuvaKohteen ISO-9001-EN-2022_2025 kansikuvaKohteen ISO-9001-FI-2022_2025 kansikuvaKohteen Refinec-Oy kansikuvaKohteen 14147-01en kansikuvaKohteen 14147-01fi kansikuvaKohteen AAA-sertifikaatti 2021 kansikuvaAAA-logo-2021-ENG-transparentAAA-logo-2021-FI-transparent

Ota yhteyttä

  Mistä tuotteesta olet kiinnostunut?

  Savenvalajantie 10
  53500 Lappeenranta
  Suomi Finland

  info(at)refinec.fi
  +358 10 504 4360