LAATU ON MEILLE TOIMINTATAPA TEHDÄ ASIAT KERRASTA OIKEIN

 

Refinec Oy:n johto on sitoutunut ja vastuussa laadunhallintajärjestelmän toteuttamisesta ja ylläpidosta asiakastyytyväisyyden, työntekijöiden osallistumisen ja jatkuvan kehittymisen varmistamiseksi tukien yhtiön strategiaa ja liiketoimintasuunnitelmaa.

Laatupolitiikkamme mukaisesti pidämme tärkeänä sitä, että toimimme riippumattomasti, luottamuksellisesti ja rehellisten periaatteiden mukaisesti eri sidosryhmiämme kunnioittaen sekä kannamme yhteiskunnallisen vastuumme noudattaen kansallista lainsäädäntöä ja asetettuja direktiivejä sekä muita vaatimuksia, jotka liittyvät toimintaamme.

Refinec on kehittänyt laatupolitiikan, jolla sitoudumme laatutavoitteisiin edistäen jatkuvaa parantamista ja tavoitteiden asettamista standardin ISO 9001:2015 mukaisesti seuraavasti:

• Koko henkilöstö on saanut koulutuksen ja sisäistänyt Refinecin laatupolitiikan ja laadun varmistavat toimintatavat.

• Toimitamme ajallaan laadukkaita ja asiakkaidemme odotukset täyttäviä tuotteita ja palveluita.

• Ymmärrämme asiakkaidemme odotukset ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme asiakastyytyväisyyden parantamiseksi.

• Johto on sitoutunut laatujärjestelmän toiminnan seurantaan ja mittaamiseen sekä sen jatkuvaan parantamiseen.

• Työntekijät ovat motivoituneita ja  ammattitaitoisia, mikä tuottaa arvoa asiakkaillemme ja liiketoiminnallemme.

• Kehitämme toimintojamme jatkuvasti ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasioissa.

SERTIFIKAATIT

Refinec Oy
Savenvalajantie 10, 53500 Lappeenranta
Suomi Finland
info(at)refinec.fi
+358 10 504 4360