15.11.2023

Refinec ja LUT-yliopisto yhteistyössä: Hiilidioksiditutkimus vie kohti vihreää siirtymää

Refinec toimitti LUT-yliopiston virtaustekniikan laboratorioon laitteistokokonaisuuden, jolla tutkitaan hiilidioksidin ominaisuuksia ylikriittisessä tilassa. Refinecin toimittamaan kokonaisuuteen kuului muun muassa painelaitesuunnittelu, putkilämmönsiirrin, painesäiliö, putkistoja sekä kokoonpano.

Uudella laitteistolla tutkitaan ylikriittisessä tilassa eli nestemäisenä kaasuna olevan hiilidioksidin ominaisuuksia ja lämmönsiirtoa. Refinec valmisti laitteistoon painesäiliön, koneikon sekä lämmittimen sähkövastuksella. Lisäksi Refinec vastasi laitteiston kokoonpanosta, NDT-tarkastuksista, NoBo:n tarkastuksista ja koeponnistuksesta.

– On aina hienoa olla mukana uuden ja ainutlaatuisen kehittämisessä. Tämä laitteisto toimii suurella paineella korkeassa lämpötilassa, ja rakenteet pitää suunnitella ja valmistaa sen mukaan. Korkean paineen ja lämpötilan myötä komponenttien seinämänvahvuudet ovat suurehkoja ja vaativat huippuammattilaisten käsittelyä valmistuksessa. Tärkeintä meille on toimittaa asiakkaillemme aina turvallinen laite, kertoo Refinecin laatupäällikkö Riku Turkia.

Hiilidioksidi on ekologinen vaihtoehto

Hiilidioksidin tutkiminen on merkityksellistä, sillä hiilidioksidi on kiinnostava, neutraali ja ekologinen vaihtoehto nykyisten kylmäaineiden seuraajana. Muita tulevaisuuden sovelluksia voivat olla esimerkiksi lämpöpumput ja sähköntuotanto.

– Hiilidioksidi on kiinnostava tulevaisuuden vaihtoehto. Teemme täällä LUT-yliopiston virtaustekniikan laboratoriossa perustutkimusta liittyen hiilidioksidin käyttäytymiseen ylikriittisessä tilassa ja lähellä kriittistä pistettä. Tarvitsemme kokeelliseen tutkimukseen laitteistoja, jotka ovat kalliita investointeja. On hienoa, että Etelä-Karjalasta löytyy Refinecin kaltaisia teknologiakumppaneita, jotka ovat halukkaita panostamaan tutkimukseen ja tekemään yhteistyötä tutkimuslaitosten kanssa. Käytännön kannalta on erinomaista, että Refinec sijaitsee samassa kaupungissa, sillä projektit vaativat paljon keskustelua ja aikataulujen yhteen sovittamista. Tämä laitteistokokonaisuus on ainutlaatuinen maailmassa, kertoo energiatekniikan professori Teemu Turunen-Saaresti LUT-yliopistosta.

– Haluamme olla mukana vihreässä siirtymässä mahdollistamassa tutkimustyötä ja lupaavia tulevaisuuden innovaatioita. Siksi teemme yhteistyötä tutkimuslaitosten ja yliopistojen, kuten LUT-yliopiston kanssa, toteaa Refinecin toimitusjohtaja Hannu Perälä.

 

Ota yhteyttä

  Mistä tuotteesta olet kiinnostunut?

  Savenvalajantie 10
  53500 Lappeenranta
  Suomi Finland

  info(at)refinec.fi
  +358 10 504 4360